Rapportregistratie NWWI:


Voer zowel het registratienummer van het rapport in als de postcode van het object.

Als betrokkene kunt u het taxatierapport inzien. Vul hieronder het registratienummer en de postcode van het object in van het rapport dat u wilt inzien. Het registratienummer staat afgedrukt op het rapport of is u toegezonden via email.

Registratienummer:  
Postcode object (bijv 1234 AB):  
 


Wanneer de gegevens in het aangeboden rapport overeenkomen met de gegevens uit de database kunt u ervan uitgaan dat u over een authentiek rapport beschikt.